|

P1170314.JPG

Co nowego

Zobacz - też tu jestem!

2019-09-07 - Kategoria: Wiadomości

Wszystkie działania związane z projektem odbędą się w Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej “Dom Jana Pawła II” i zostaną zorganizowane przez jej pracowników. To już trzecie zadanie, które za pośrednictwem Stowarzyszenia ma miejsce w Świetlicy. Obok działań na rzecz osób niepełnosprawnych to także „Przyszłość Świetlika” - zadanie skierowane do dzieci i młodzieży oraz wzmacniająca kompetencje rodzicielskie „Akademia Rodzica” . Łączna kwota pozyskanych na te cele środków to ponad 100 000 zł. 2 września ruszyła realizacja zadania „Zobacz – też tu jestem”. Skierowane jest ono do osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. Wiele z jego elementów to odpowiedź na indywidualne potrzeby podopiecznych świetlicy (między innymi surdopedagog, tyflopedagog, wsparcie psychologiczno – terapeutyczne, rehabilitacja). Pozostałe są jednak skierowane do szerszej grupy, z możliwością rekrutacji otwartej. To dwa działania. Pierwsze, mające na celu rozwijanie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz stymulowanie kreatywnego, twórczego myślenia m.in. dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną. Drugie, to warsztaty o charakterze terapii zajęciowej. Ich celem będzie wzmocnienie, rozwinięcie umiejętności, zachowań ułatwiających możliwie samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym, społecznym osób z niepełnosprawnościami. To cykl cotygodniowych spotkań, podczas których odbywać się będą treningi: kulinarny, higieniczny, orientacji w obszarze zamieszkania.

Chętnych do udziału w działaniach dla osób z niepełnosprawnością prosimy o kontakt drogą mailową: swietlica@piastow.pl