|

P1170317.JPG

Co nowego

AKTUALIZACJA ogłoszenie o naborze Partnera do projektu RPO WM Działanie 9.1

2020-07-31 - Kategoria: Wiadomości

W ogłoszeniu o naborze Partnera do projektu RPO WM Działanie 9.1


wprowadzona zostaje zmiana.

Zmianie ulega miejsce składania ofert.

Oferty​​ składać należy w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piastowie, ul. 11-go Listopada 2


Pozostałe zapisy ogłoszenia o naborze nie ulegają zmianie.