|

P1170308.JPG

Co nowego

WYNIKI NABORU PARTNERA DO PROJEKTU RPO WM DZIAŁANIE 9.1

2020-08-21 - Kategoria: Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WYŁONIENIE PARTNERADO PROJEKTU RPO WM DZIAŁANIE 9.1

 

Świetlica Środowiskowo - Integracyjna "Dom Jana Pawła II" w Piastowie,

jako projektodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

informuje, iż w wyniku naboru Partnera z sektora społecznego zainteresowanego wspólną realizacją projektu na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, został wybrany następujący podmiot:

STOWARZYSZENIE "MOŻESZ"

ul. Warszawska 24

05-820 Piastów