|

P1170314.JPG

Co nowego

Zobacz, poradzę sobie!

2021-10-18 - Kategoria: Wiadomości

Na działania związane z realizacją zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego pozyskana została kwota 22 500 zł, wszystkie one prowadzone są w Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie.

Pierwszą grupę beneficjentów zadania stanowią członkowie grupy integracyjnej ze Świetlicy oraz podopieczni Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Sprawni Razem" z Piastowa. Grupa ta, to dorosłe osoby niepełnosprawne, na co dzień funkcjonujące już w przestrzeni Świetlicy i Stowarzyszenia. Dla tej grupy zaproponowaliśmy warsztaty o charakterze terapii zajęciowej "Zobacz poradzę sobie", zajęcia rehabilitacyjne, ogólnousprawniające, arteterapeutyczne, elementy doradztwa zawodowego, spotkania indywidualne z psychologiem, cykl zajęć grupowych z psychologiem - terapeutą traktujących o przemijaniu i odchodzeniu "Zmiana jest nieunikniona". W pracy z tą grupą nacisk kładziemy na nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. W tym wypadku należy również podkreślić , że ten zakres pracy stanowi wsparcie działań w zakresie tworzenia warunków dla pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w procesie edukacji ustawicznej. Fakt realizacji zadania w Świetlicy oraz uczestnictwo w zadaniu grupy stałych podopiecznych placówki to także promowanie postaw ogólnospołecznych, w tym w szczególności prointegracyjnych.

Drugą grupę beneficjentów stanowią osoby ze spektrum autyzmu. Jest to grupa utworzona w rekrutacji otwartej -uczniowie z piastowskich szkół publicznych, Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Azyl" oraz chętni młodzi niepełnosprawni mieszkańcy miasta. Dla tej grupy zaplanowaliśmy: zajęcia rewalidacyjne - komunikacyjne, arteterapię, pracę w grupie terapeutycznej, która będzie miała na celu usprawnianie i wspieranie funkcjonowania w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Realizacja zadania potrwa do grudnia 2021 roku. Jest kontynuacją podejmowanych już wcześniej świetlicowo – stowarzyszeniowych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wierzymy też, że będzie przyczynkiem do poszukiwania kolejnych rozwiązań w tej właśnie przestrzeni.