|

P1170334.JPG

Co nowego

AKADEMIA RODZICA III

2023-08-27 - Kategoria: Wiadomości

Akademia Rodzica III” to zadanie finansowane w stu procentach ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Jest programem stanowiącym kontynuację zadań zrealizowanych przez Stowarzyszenie w roku 2019, a potem w latach 2020 - 2022. Bogaci w doświadczenia z tamtych realizacji mogliśmy właściwie zdefiniować potrzeby grupy docelowej i przygotować zadanie, które realnie na te potrzeby odpowie. A grupa docelowa beneficjentów tego zadania to piastowscy RODZICE.

Celem realizacji programu jest:

1) wzmacnianie samodzielności rodzin w realizacji ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

2) ochrona dziecka w sytuacjach kryzysowych wynikających z niemożności wypełniania ról

rodzicielskich;

3) realizowanie programów z elementami diagnozy problemów, terapii i mediacji,

dostosowanych do potrzeb konkretnych środowisk, rodzin z dziećmi, kobiet w ciąży,

młodych rodziców i rodzin, z których dzieci czasowo przebywają w pieczy zastępczej;

4) promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

"Akademia Rodzica III" to program o charakterze profilaktycznym, specjalistycznym oraz wsparciowym i edukacyjno – wychowawczym. Realizowany będzie go po raz kolejny w Świetlicy Środowiskowo - Integracyjnej "Dom Jana Pawła II"w Piastowie oraz jej Filii, również w Piastowie.

 

Program "Akademia Rodzica III" obejmie dwa obszary:

1. Pierwszy obszar to działania skupione wokół interwencji. Działania z nim związane obejmą rodziny w kryzysie, będą to spotkania z terapeutą, psychologiem, pedagogiem, terapia rodzinna oraz mediacje. Kluczowe będą tu elementy pracy SPECJALISTYCZNEJ.

2. Obszar drugi to działania, które skupią się wokół WSPARCIA, PROFILAKTYKI i DZIAŁAŃ

EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH oraz wzmacniania samodzielności rodzin w realizacji ich funkcji

opiekuńczo-wychowawczych. Ich cele to: prowadzenie kompleksowych, profilaktycznych działań

wspierających funkcjonowanie rodzin, podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców,

wzmocnienie rodzin w ich funkcjonowaniu.

Działania podjęte w tym zakresie będą dość różnorodne. Zaproponujemy więc: regularne twórcze zajęcia arteterapii, fitness dla mam, majsterkowanie dla ojców, warsztaty fryzjerskie, kosmetyczne, kulinarne, cukiernicze . Obok tych "lekkich" zajęć pojawią się te "właściwe": warsztaty umiejętności wychowawczych,

warsztaty dotyczące zaspokajania potrzeb emocjonalnych dziecka, spotkania z pedagogiem,

psychologiem. Tu także pojawią się wspólne, rodzinne wyjazdy weekendowe.

 

„Akademia Rodzica III” zwłaszcza w całej formie warsztatowej będzie otwarta dla każdego z chętnych rodziców z Piastowa. Już dziś możemy zaprosić Mamy na zajęcia fitness, do Świetlicy przy ul. 11-go Listopada 8, w każdy wtorek, o godzinie 18.00. Informacje o wszystkich innych aktywnościach będą pojawiały się na profilach społecznościowych i stronach www.swietlica.piastow.pl oraz www.mozesz.org.

 

Ważne, że zadanie realizowane będzie przez kolejne trzy lata, do grudnia 2025r, co daje gwarancję trwałości działań i ich efektów. Łącznie kwota dofinansowania na te trzy lata wyniesie 207 940,00zł.