Dokumenty do pobrania

Karta kwalifikacyjna potrzebna do zapisu dziecka do Świetlicy

Karta oświadczenia o odbiorze dziecka przez osoby trzecie

Formularz porozumienia o wolontariacie

Klauzula RODO związana z realizacją w Świetlicy zadania "Akademia Rodzica III"

Podstawowa klauzula RODO dla opiekuna podopiecznego Świetlicy

Klauzula RODO związana z realizacja w Świetlicy zadania "Trzy kroki - Świetliki"

Zgoda opiekuna na udział dziecka w zadaniu "Trzy kroki - Świetliki"

Statut Świetlicy

Świetlica Środowiskowo – Integracyjna © 2024

Scroll to Top