Wolontariat

W ramach zadania „Świetliki” zrealizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w roku 2011 inaugurujemy na terenie miasta Piastowa działalność

Centrum Wolontariatu przy Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „Dom Jana Pawła II” w Piastowie.

Nasze Centrum to biuro pośrednictwa dla wolontariuszy. Zgłaszać się do nas mogą:

  • osoby (rodziny) potrzebujące pomocy wolontariusza,
  • osoby zainteresowane pracą w ramach wolontariatu.

Jesteśmy swego rodzaju skrzynką kontaktową dla tych dwóch grup. Każde ogłoszenie o poszukiwanym wolontariuszu czy osobie chcącej nieść pomoc pojawi się na naszej stronie internetowej. Każde zgłoszenie zostanie zamieszczone w bazie informacji Centrum, a poszukiwania właściwych kontaktów prowadzone będą zarówno przez Świetlicę Środowiskowo – Integracyjną, jak i współpracujące z nami Stowarzyszenie „Możesz”,  Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Piastowie, MOPS czy szkoły.

Będziemy pomagali  tym, którzy chcą bezinteresownie służyć innym. </br>Zorganizowanej grupie wolontariuszy zaoferujemy miejsce spotkań, warsztaty, szkolenia.

Najistotniejsza będzie jednak pomoc formalna i organizacyjna. Przygotowaliśmy druki umów, porozumienia, rozwiązania porozumienia, kartę etyczną (w załączniku przykład porozumienia, formularza zgłoszeniowego, karty etycznej). Każdy wolontariusz służący innym pomocą, na podstawie porozumienia zawartego za pośrednictwem Świetlicy otrzyma stosowne zaświadczenie (cenny dokument w CV i dokumentacji doświadczenia zawodowego).


Wszystkich chętnych zapraszamy:

Świetlica Środowiskowo – Integracyjna „Dom Jana Pawła II”
ul. 11-go Listopada 8
05 – 820 Piastów

tel. 22 723 79 63 (w godz. 13.00 – 18.00)

Świetlica Środowiskowo – Integracyjna © 2024

Scroll to Top